8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Sản phẩm

Bể điều nhiệt lạnh
Bể điều nhiệt lạnh

Liên hệ

Models: SH-WB-7CDR; Korea

Sàng rây thí nghiệm 0,355mm / Ø 300mm / H 60mm
Sàng rây thí nghiệm 0,355mm / Ø 300mm / H 60mm

Liên hệ

Models: Article-No: 590247; Haver & Boecker - Germany

Máy nghiền bi
Máy nghiền bi

Liên hệ

Models: GJ; JJMMM-China

Máy lắc sàng HAVER EML 315 digital plus
Máy lắc sàng HAVER EML 315 digital plus

Liên hệ

Models: Article-No. 550072; Haver & Boecker – Germany

Sàng rây tiêu chuẩn
Sàng rây tiêu chuẩn

Liên hệ

Models: Bashan - China

Máy lắc sàng rây HAVER EML 450
Máy lắc sàng rây HAVER EML 450

Liên hệ

Models: Article-No. 550025; Haver & Boecker – Germany

Máy lắc sàng rây EML 200 Premium
Máy lắc sàng rây EML 200 Premium

Liên hệ

Models: Article-No. 550107; Haver & Boecker – Germany

Sàng lỗ đục vuông
Sàng lỗ đục vuông

Liên hệ

Models: Filtra - Spain

Dụng cụ chia mẫu
Dụng cụ chia mẫu

Liên hệ

Models: Haver - Germany

Bể cách thủy cho ngành sữa
Bể cách thủy cho ngành sữa

Liên hệ

Models: WB 436-D; Funke-Gerber / Germany

Thiết bị đo đa chỉ tiêu sữa
Thiết bị đo đa chỉ tiêu sữa

Liên hệ

Models: LactoFlash; Funke Gerber – Germany

Thiết bị phân tích sữa
Thiết bị phân tích sữa

Liên hệ

Models: LactoStar; Funke-Gerber / Germany

Tỷ trọng kế đo sữa 1,020~1,040 g/ml
Tỷ trọng kế đo sữa 1,020~1,040 g/ml

880,000 ₫

Models: 6600; Funke-Gerber / German

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật