8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Nhiệt kế thủy tinh

Nhiệt kế cho tủ ấm
Nhiệt kế cho tủ ấm

Liên hệ

Models: 8010115; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế -35 ~ +50 / 1°C
Nhiệt kế -35 ~ +50 / 1°C

Liên hệ

Models: 1011203; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế xăng dầu ASTM
Nhiệt kế xăng dầu ASTM

Liên hệ

Models: 1202012S; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100 / 0,1°C
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100 / 0,1°C

Liên hệ

Models: 1042305; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100°C : 0,5°C
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100°C : 0,5°C

Liên hệ

Models: 1242901; Ludwig Schneider – Germany

Nhiệt kế lá -10 ~ 200°C / 1°C
Nhiệt kế lá -10 ~ 200°C / 1°C

Liên hệ

Models: G10314; Greiner - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 50 / 0,1°C
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 50 / 0,1°C

1.200.000 ₫

Models: L25992; Greiner - Germany

Nhiệt kế lá dải đo +34 ~ +52°C
Nhiệt kế lá dải đo +34 ~ +52°C

Liên hệ

Models: 1122403; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 124C; -25 ~ -15°C / 0.1°C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 124C; -25 ~ -15°C / 0.1°C

1.295.000 ₫

Models: 1202124; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 123C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 123C

Liên hệ

Models: 1202123; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 21C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 21C

Liên hệ

Models: 1202021; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 19C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 19C

Liên hệ

Models: 1202019; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200oC / 0.5oC
Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200oC / 0.5oC

1.021.000 ₫

Models: 1202016; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP
Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP

Liên hệ

Models: Ludwig Schneider / Amarell - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật