8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Các hãng Âu, Mỹ, Nhật khác

Tỷ trọng kế đo sữa
Tỷ trọng kế đo sữa

Liên hệ

Models: 6600; Funke-Gerber / Germany

Máy li tâm
Máy li tâm

Liên hệ

Models: C1015; Centurion - UK

Khúc xạ kế tự động
Khúc xạ kế tự động

Liên hệ

Models: PCE-DRB 10; PCE - UK

Thiết bị tách béo trong sữa
Thiết bị tách béo trong sữa

Liên hệ

Models: AR 140E; Milky - Austria

Thiết bị thanh trùng sữa
Thiết bị thanh trùng sữa

Liên hệ

Models: Mini FJ 15; Milky - Austria

Săm bóng lấy mẫu
Săm bóng lấy mẫu

Liên hệ

Models: D&N - Germany

Tủ sấy
Tủ sấy

Liên hệ

Models: G-2100, Galli - Italia

Tủ ấm hiệu suất cao
Tủ ấm hiệu suất cao

Liên hệ

Models: G-2800; Galli - Italia

Tủ ấm phòng thí nghiệm
Tủ ấm phòng thí nghiệm

Liên hệ

Models: G-Cell; Galli - Italia

Hệ thống Hull Cell
Hệ thống Hull Cell

147.150.000 ₫

Models: B-52-1C; Type: 10A15; YMMT - Japan

Thiết bị tách kem trong sữa
Thiết bị tách kem trong sữa

Liên hệ

Models: 100-18; Motor Sich - Ucraina

Máy li tâm dầu
Máy li tâm dầu

Liên hệ

Models: K60092; Koehler - USA

Máy đồng hóa mẫu bằng siêu âm
Máy đồng hóa mẫu bằng siêu âm

Liên hệ

Models: UP100H; Hielscher - Germany

Máy phá mẫu bằng siêu âm
Máy phá mẫu bằng siêu âm

Liên hệ

Models: UP50H; Hielscher - Germany

Máy lắc sàng rây thí nghiệm EML 200 Premium
Máy lắc sàng rây thí nghiệm EML 200 Premium

Liên hệ

Models: EML 200 Premium; Haver - Germany

Máy đếm tế bào xôma
Máy đếm tế bào xôma

Liên hệ

Models: LactiCyte-HD; P&P - USA

Nhiệt kế phòng thí nghiệm kỹ thuật số
Nhiệt kế phòng thí nghiệm kỹ thuật số

Liên hệ

Models: Model: LTA-E; Số đặt hàng: 250900; Termex - Nga

Máy li tâm 15.000 vòng/phút
Máy li tâm 15.000 vòng/phút

Liên hệ

Models: Biocen 22; Ortoalresa – Spain

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật