8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Màng lọc

Màng lọc MCE
Màng lọc MCE

Liên hệ

Models: TJMF0425; Jinteng - China

Màng lọc PES
Màng lọc PES

Liên hệ

Models: TJMF0416; Jinteng - China

Màng lọc Nylon
Màng lọc Nylon

Liên hệ

Models: TJMF0426; Jinteng - China

Màng vi lọc PES
Màng vi lọc PES

700.000 ₫

Models: TJMF0416; Jinteng - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật