8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Nhiệt kế ASTM

Nhiệt kế xăng dầu ASTM
Nhiệt kế xăng dầu ASTM

Liên hệ

Models: 1202012S; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 124C; -25 ~ -15°C / 0.1°C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 124C; -25 ~ -15°C / 0.1°C

1.295.000 ₫

Models: 1202124; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 123C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 123C

Liên hệ

Models: 1202123; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 21C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 21C

Liên hệ

Models: 1202021; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 19C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 19C

Liên hệ

Models: 1202019; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200oC / 0.5oC
Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200oC / 0.5oC

1.021.000 ₫

Models: 1202016; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP
Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP

Liên hệ

Models: Ludwig Schneider / Amarell - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật