8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Nhiệt kế ASTM

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 9C
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 9C

931.000 ₫

Models: 1202009; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200°C / 0.5°C
Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200°C / 0.5°C

1.021.000 ₫

Models: 1202016; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế theo tieu chuẩn ASTM 19C
Nhiệt kế theo tieu chuẩn ASTM 19C

Liên hệ

Models: 1202019; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM 21C
Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM 21C

Liên hệ

Models: 1202021; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế theo tieu chuẩn ASTM 123C
Nhiệt kế theo tieu chuẩn ASTM 123C

Liên hệ

Models: 1202123; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế ASTM 124C; -25 ~ -15°C / 0.1°C
Nhiệt kế ASTM 124C; -25 ~ -15°C / 0.1°C

1.295.000 ₫

Models: 1202124; Ludwig Schneider - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật