8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Các dụng cụ, thiết bị khác

Pipet hấp thụ
Pipet hấp thụ

Liên hệ

Models: 2.990.002; Witeg - Germany

Nhiệt kế min-max
Nhiệt kế min-max

770.000 ₫

Models: 4970010; Witeg - Germany

Bóng lấy mẫu khí
Bóng lấy mẫu khí

Liên hệ

Models: 2973102; Witeg - Germany

Giá đỡ nhớt kế Ubbelohde
Giá đỡ nhớt kế Ubbelohde

6.600.000 ₫

Models: 8589550; Witeg - Germany

Đầu que cấy Ø: 4 mm
Đầu que cấy Ø: 4 mm

20.000 ₫

Models: 7414132; Witeg - Đức

Máy cất nước 1 lần
Máy cất nước 1 lần

25.000.000 ₫

Models: BIOSTILL 4; Witeg - Germany

Cối chày mã não
Cối chày mã não

9.900.000 ₫

Models: 5720103; Witeg - Germany

Bộ xác định máu lắng Westergren
Bộ xác định máu lắng Westergren

Liên hệ

Models: Westergren; Witeg - Germany

Ống chiết tách Ø 28 x 100 mm
Ống chiết tách Ø 28 x 100 mm

1.200.000 ₫

Models: CC28100; Filtros Anoia - Spain

Quả bóp cao su Orsat
Quả bóp cao su Orsat

Liên hệ

Models: 2990015; Witeg - Germany

Phễu lọc Buchner bằng sứ
Phễu lọc Buchner bằng sứ

Liên hệ

Models: 8527008; Witeg - Germany

Đũa khuấy bằng nhựa PVC
Đũa khuấy bằng nhựa PVC

160.000 ₫

Models: 7152002; Witeg - Germany

Kẹp sinh hàn, bình cầu
Kẹp sinh hàn, bình cầu

Liên hệ

Models: 7400660; Witeg - Germany

Kẹp nhựa giữ mối nối nhám
Kẹp nhựa giữ mối nối nhám

Liên hệ

Models: 0131314; Witeg - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật