8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Sản phẩm

Cân kỹ thuật điện tử 30 kg / 0,5 g
Cân kỹ thuật điện tử 30 kg / 0,5 g

Liên hệ

Models: WLC 30/F1/R; Radwag - Poland

Cân kỹ thuật điện tử 20 kg / 0,1 g
Cân kỹ thuật điện tử 20 kg / 0,1 g

Liên hệ

Models: WLC 20/A2; Radwag - Poland 

Buồng sấy 300°C / 1000 lít
Buồng sấy 300°C / 1000 lít

Liên hệ

Models: SV 1001/30 Mk.II; Lac - Czech

Máy cất nước 2 lần
Máy cất nước 2 lần

Liên hệ

Models: Bi-Hydro Still 4.1

Xác định nhiệt độ sôi
Xác định nhiệt độ sôi

Liên hệ

Models: A 1.11; Witeg - Germany

Tủ ấm lắc chính xác
Tủ ấm lắc chính xác

94.632.000 ₫

Models: WIS-30; Witeg – Germany

Thiết bị phân tích Cetane
Thiết bị phân tích Cetane

7.790.250.000 ₫

Models: FDR-3622S / FRIEND - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật