8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Sản phẩm

Tủ ấm hiệu suất cao
Tủ ấm hiệu suất cao

Liên hệ

Models: G-2800; Galli - Italia

Tủ ấm phòng thí nghiệm
Tủ ấm phòng thí nghiệm

Liên hệ

Models: G-Cell; Galli - Italia

Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C
Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C

Liên hệ

Models: Physics 1000; Ludwig Schneider - Germany

Cân điện tử độ phân giải cao
Cân điện tử độ phân giải cao

Liên hệ

Models: HY10.1100.HRP.H; Radwag - Poland

Cân điện tử độ phân giải cao
Cân điện tử độ phân giải cao

Liên hệ

Models: HY10.1100.HRP.H.M2.1; Radwag - Poland

Bàn chống rung
Bàn chống rung

Liên hệ

Models: SAL/M; Radwag - Poland

TỦ SẤY 300°C, 20 LÍT, CÓ QUẠT
TỦ SẤY 300°C, 20 LÍT, CÓ QUẠT

Liên hệ

Models: SNOL 20/300 LSN11; SNOL - Lithuania

Hệ thống Hull Cell
Hệ thống Hull Cell

147.150.000 ₫

Models: B-52-1C; Type: 10A15; YMMT - Japan

Thiết bị chia mẫu
Thiết bị chia mẫu

Liên hệ

Models: 17FXL; Preiser - USA

Thiết bị tách kem trong sữa
Thiết bị tách kem trong sữa

Liên hệ

Models: 100-18; Motor Sich - Ucraina

Máy li tâm dầu
Máy li tâm dầu

Liên hệ

Models: K60092; Koehler - USA

Máy đồng hóa mẫu bằng siêu âm
Máy đồng hóa mẫu bằng siêu âm

Liên hệ

Models: UP100H; Hielscher - Germany

Kính hiển vi hai mắt
Kính hiển vi hai mắt

Liên hệ

Models: OX.3012; Euromex - Holland

Kẹp sinh hàn, bình cầu
Kẹp sinh hàn, bình cầu

Liên hệ

Models: 7400660; Witeg - Germany

Cân phân tích điện tử 5 số lẻ
Cân phân tích điện tử 5 số lẻ

Liên hệ

Models: XA 52.4Y.A PLUS; Radwag / Poland

Máy phá mẫu bằng siêu âm
Máy phá mẫu bằng siêu âm

Liên hệ

Models: UP50H; Hielscher - Germany

Máy lắc sàng rây thí nghiệm EML 200 Premium
Máy lắc sàng rây thí nghiệm EML 200 Premium

Liên hệ

Models: EML 200 Premium; Haver - Germany

Máy đếm tế bào xôma
Máy đếm tế bào xôma

Liên hệ

Models: LactiCyte-HD; P&P - USA

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật