8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Sản phẩm

Bộ xác định tỷ trọng
Bộ xác định tỷ trọng

Liên hệ

Models: KIT 85; Radwag - Ba Lan

Bộ công cụ xác định tỷ trọng
Bộ công cụ xác định tỷ trọng

Liên hệ

Models: KIT 195.M; Radwag - Ba Lan

Đĩa nhôm cho cân sấy ẩm
Đĩa nhôm cho cân sấy ẩm

12.000 ₫

Models: WX-003-0002; Radwag - Poland

Cân sàn điện tử  1500 kg / 0,5 kg
Cân sàn điện tử  1500 kg / 0,5 kg

22.770.000 ₫

Models: WPT/4 1500 C7; Radwag – Poland

Cân bàn điện tử  300 kg / 100g
Cân bàn điện tử  300 kg / 100g

12.100.000 ₫

Models: WPT 300/C2; Radwag – Poland

Cân điện tử vi lượng 6 số lẻ
Cân điện tử vi lượng 6 số lẻ

Liên hệ

Models: MYA 5.5Y / Radwag – Poland

Cân phân tích 6 số
Cân phân tích 6 số

Liên hệ

Models: MYA 2.5Y / Radwag – Poland

Cân phân tích điện tử
Cân phân tích điện tử

Liên hệ

Models: AS 310.X2 - Radwag / Poland

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ CHUẨN NỘI
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ CHUẨN NỘI

17.846.000 ₫

Models: AS 220.R2 - Radwag / Poland

Nhiệt kế kỹ thuật số chống cháy nổ
Nhiệt kế kỹ thuật số chống cháy nổ

Liên hệ

Models: ExT-01 / 3-30; Termex – Russia

Thiết bị đo pH/ORP online
Thiết bị đo pH/ORP online

Liên hệ

Models: PHG-2091Pro; BOQU - China

Săm bóng lấy mẫu
Săm bóng lấy mẫu

Liên hệ

Models: D&N - Germany

Tủ sấy
Tủ sấy

Liên hệ

Models: G-2100, Galli - Italia

Máy khuấy từ gia nhiệt
Máy khuấy từ gia nhiệt

Liên hệ

Models: MSH-500D; Witeg - Germany

Máy đo độ trắng
Máy đo độ trắng

Liên hệ

Models: WSB-2A; China

Tủ ấm hiệu suất cao
Tủ ấm hiệu suất cao

Liên hệ

Models: G-2800; Galli - Italia

Tủ ấm phòng thí nghiệm
Tủ ấm phòng thí nghiệm

Liên hệ

Models: G-Cell; Galli - Italia

Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C
Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C

Liên hệ

Models: Physics 1000; Ludwig Schneider - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật