8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

CÁC HÃNG TRUNG QUỐC

Lamen 18 x 18 mm
Lamen 18 x 18 mm

Liên hệ

Models: CS1818; Sail Brand - China

Lamen 24 x 32 mm
Lamen 24 x 32 mm

Liên hệ

Models: CR2432; Pearl - China

Lamen 22 x 40 mm
Lamen 22 x 40 mm

Liên hệ

Models: CR2240; Pearl - China

Lam kính 1
Lam kính 1

Liên hệ

Models: 7102; Pearl - China

Cốc phản ứng 200ml
Cốc phản ứng 200ml

5.500.000 ₫

Models: KH-200; China

Bể rửa siêu âm 90 lít
Bể rửa siêu âm 90 lít

Liên hệ

Models: SB-1500DT; Scientz - China

Máy li tâm sữa
Máy li tâm sữa

Liên hệ

Models: RZ-50; Jintan – China

Máy li tâm trong ngành mạ
Máy li tâm trong ngành mạ

Liên hệ

Models: LD-9700; Suke - China

Cân điện tử móc treo
Cân điện tử móc treo

Liên hệ

Models: OCS-XS; Yousheng - China

Máy sấy đông khô
Máy sấy đông khô

Liên hệ

Models: LM-0.6; Lyomac - China

Thiết bị phân tích xơ
Thiết bị phân tích xơ

Liên hệ

Models: SLQ-6; Shanghai QJ - China

Máy sấy đông khô
Máy sấy đông khô

Liên hệ

Models: SDL-FD-4; China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật