8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

LabHEAT/SAF - Germany

Thiết bị gia nhiệt bình cầu 500ml
Thiết bị gia nhiệt bình cầu 500ml

9.200.000 ₫

Models: KM-ME; Labheat / SAF – Germany

Thiết bị gia nhiệt bình cầu 1000ml 6 chỗ
Thiết bị gia nhiệt bình cầu 1000ml 6 chỗ

Liên hệ

Models: KM-R6; Labheat / SAF – Germany

Thiết bị gia nhiệt bình cầu 1 lít
Thiết bị gia nhiệt bình cầu 1 lít

12.500.000 ₫

Models: KM-ME; Labheat / SAF – Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật