8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

NABERTHERM - Germany

Lò nung thí nghiệm 1800°C/8 lít
Lò nung thí nghiệm 1800°C/8 lít

Liên hệ

Models: LHT 08/18; Nabertherm - Germany

Lò nung lên đến 1280°C
Lò nung lên đến 1280°C

Liên hệ

Models: N-***/H Series; Nabertherm - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật