8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

SHANGYI

Máy chuẩn độ điện thế
Máy chuẩn độ điện thế

Liên hệ

Models: SYD-264B; Shangyi - China

Máy đo độ nhớt động học
Máy đo độ nhớt động học

Liên hệ

Models: SYD-265C; Shangyi - China

Máy đo nhiệt lượng tự động
Máy đo nhiệt lượng tự động

Liên hệ

Models: Model: XRY-1A+; Shangyi – China

Thiết bị đo nhiệt lượng XRY-1A
Thiết bị đo nhiệt lượng XRY-1A

Liên hệ

Models: XRY-1A; Shangyi – China

Máy đo điểm mềm
Máy đo điểm mềm

Liên hệ

Models: SYD-806E; Ctech-China

Máy đo điểm mềm tự động
Máy đo điểm mềm tự động

Liên hệ

Models: SYD-2806B; C-Tech, China

Máy đo điểm chảy
Máy đo điểm chảy

Liên hệ

Models: SKZ1040; SKZ - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật