8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Thiết bị khác

Máy đo độ đục để bàn
Máy đo độ đục để bàn

Liên hệ

Models: TB200; Bante - China

Phân cực kế
Phân cực kế

7.300.000 ₫

Models: WXG-4; Bante - China

Máy đo độ đục
Máy đo độ đục

Liên hệ

Models: TB100; Bante - China

Máy đo độ dẫn để bàn
Máy đo độ dẫn để bàn

Liên hệ

Models: DDS-12DW; Bante - China

Máy đo đa chỉ tiêu nước
Máy đo đa chỉ tiêu nước

Liên hệ

Models: Bante902-UK; Bante - China

Máy đo độ dẫn để bàn
Máy đo độ dẫn để bàn

Liên hệ

Models: DDS-307W; Bante - China

Phân cực kế bán tự động
Phân cực kế bán tự động

Liên hệ

Models: POL-200; Shanghai Bante - China

Máy khuấy từ gia nhiệt
Máy khuấy từ gia nhiệt

5.280.000 ₫

Models: MS400; Shanghai Bante

Máy đo độ mặn 0.00 ~ 80.00 ppt
Máy đo độ mặn 0.00 ~ 80.00 ppt

2.400.000 ₫

Models: SALscan20; Shanghai Bante - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật