8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Nhiệt kế điện tử

Thiết bị đo độ ẩm không khí
Thiết bị đo độ ẩm không khí

Liên hệ

Models: 15020; Ludwig-schneider / Germany

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh
Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh

Liên hệ

Models: 13100; Ludwig-Schneider / Germany

Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C
Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C

Liên hệ

Models: Physics 1000; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế điện tử -50 ~ 300°C
Nhiệt kế điện tử -50 ~ 300°C

Liên hệ

Models: 55684; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế điện tử -50 ~ +200°C
Nhiệt kế điện tử -50 ~ +200°C

Liên hệ

Models: Physics 300; Ludwig Schneider – Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật