8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

KÍNH HIỂN VI KHÁC

Kính hiển vi video
Kính hiển vi video

Liên hệ

Models: SWG-HD400; Swg Scope - Trung Quốc

Kính hiển vi huỳnh quang
Kính hiển vi huỳnh quang

Liên hệ

Models: MF220 LED; BW - China

Kính hiển vi soi nổi
Kính hiển vi soi nổi

Liên hệ

Models: Wiloskop; Hund - Germany

Kính hiển vi quang học
Kính hiển vi quang học

20.900.000 ₫

Models: Med-Prax Plus; Hund – Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật