8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Hãng BUERKLE - Germany

Bình nhựa chia vạch 25L
Bình nhựa chia vạch 25L

2.860.000 ₫

Models: 0401-0025; Buerkle - Germany

Miếng dán kín chỗ lấy mẫu
Miếng dán kín chỗ lấy mẫu

Liên hệ

Models: 5303-0002; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu bột
Dụng cụ lấy mẫu bột

8.675.000 ₫

Models: 5322-1300; Buerkle / Germany

BÌnh tia nhựa 500ml
BÌnh tia nhựa 500ml

Liên hệ

Models: 0310-0050; Buerkle - Germany

Bình đựng nước cất
Bình đựng nước cất

4.400.000 ₫

Models: 0402-0025; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng
Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng

Liên hệ

Models: LiquiSampler; Buerkle - Germany

Dụng cụ xúc mẫu FoodScoop
Dụng cụ xúc mẫu FoodScoop

Liên hệ

Models: 5371-0500; Buerkle - Germany

Dụng cụ xúc mẫu trong ngành dược
Dụng cụ xúc mẫu trong ngành dược

Liên hệ

Models: PharmaScoop; Buerkle - Germany

Bơm mẫu thùng phuy dùng pin
Bơm mẫu thùng phuy dùng pin

Liên hệ

Models: 5900-1100; Buerkle - Germany

Bơm chân OTAL® làm bằng PP
Bơm chân OTAL® làm bằng PP

Liên hệ

Models: 5000-1500; Buerkle - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật