8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi hai mắt
Kính hiển vi hai mắt

6.300.000 ₫

Models: XSP-103B; Novel - China

Kính hiển vi sinh học soi ngược
Kính hiển vi sinh học soi ngược

43.758.000 ₫

Models: NIB-100; Novel - China

Kính hiển vi sinh học
Kính hiển vi sinh học

11.000.000 ₫

Models: N-180M; Novel - China

Kính hiển vi 3 đầu
Kính hiển vi 3 đầu

40.056.000 ₫

Models: N-800M; Novel - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật