8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG, CẦU, ĐƯỜNG, VẬT LIỆU

TỦ SẤY 50 LÍT, 300°C
TỦ SẤY 50 LÍT, 300°C

Liên hệ

Models: BGD 806; Biuged - China

Máy đo độ trắng
Máy đo độ trắng

Liên hệ

Models: WSB-2A; China

Thiết bị đo độ nhớt KU
Thiết bị đo độ nhớt KU

Liên hệ

Models: BGD 184; Biuged - China

Tủ xenon thử nghiệm lão hóa
Tủ xenon thử nghiệm lão hóa

Liên hệ

Models: BGD 865; Biuged - China

Tủ sốc nhiệt
Tủ sốc nhiệt

Liên hệ

Models: BGD 897/408B; Biuged - China

Máy chuẩn độ điện thế Karl Fischer
Máy chuẩn độ điện thế Karl Fischer

133.950.000 ₫

Models: BGD 233; Biuged - China

Tủ sấy 136 lít, 250°C
Tủ sấy 136 lít, 250°C

Liên hệ

Models: BGD 812; Biuged - China

Máy đo độ dày màng sơn khô
Máy đo độ dày màng sơn khô

Liên hệ

Models: BGD 543/2; Biuged - China

Bể cách dầu
Bể cách dầu

Liên hệ

Models: BGD839; Biuged - China

Tủ sấy 30 lít, 250°C
Tủ sấy 30 lít, 250°C

Liên hệ

Models: BGD 802; Biuged - China

Máy đo độ bóng 3 góc
Máy đo độ bóng 3 góc

Liên hệ

Models: BGD 515; Biuged - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật