8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

EUROMEX

Kính hiển vi soi nổi zoom liên tục
Kính hiển vi soi nổi zoom liên tục

Liên hệ

Models: SB.1902; Euromex - Hà Lan

Kính hiển vi 3 mắt iScope
Kính hiển vi 3 mắt iScope

Liên hệ

Models: IS.1153-EPL; Euromex - Holland

Kính hiển vi soi nổi kỹ thuật số
Kính hiển vi soi nổi kỹ thuật số

15.000.000 ₫

Models: ED.1805-S; Euromex – Holland

Kính hiển vi soi nổi kĩ thuật số
Kính hiển vi soi nổi kĩ thuật số

Liên hệ

Models: EduBlue ED.1305-S; Euromex / Holland

Kính hiển vi hai mắt
Kính hiển vi hai mắt

Liên hệ

Models: OX.3012; Euromex - Holland

Kính hiển vi 2 mắt
Kính hiển vi 2 mắt

40.000.000 ₫

Models: IS.1152-PLi; Euromex - Holland

Kính hiển vi 2 mắt
Kính hiển vi 2 mắt

13.000.000 ₫

Models: BB.4260; Euromex - Holland

Kính hiển vi soi ngược
Kính hiển vi soi ngược

585.000.000 ₫

Models: DI.1053-PLPHFi; Euromex / Holland

Liên hệ

Models: AP-8 LED; Euromex - Nertheland

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật