8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

EUROMEX

Kính hiển vi hai mắt
Kính hiển vi hai mắt

Liên hệ

Models: OX.3012; Euromex - Holland

Kính hiển vi 2 mắt
Kính hiển vi 2 mắt

40.000.000 ₫

Models: IS.1152-PLi; Euromex - Holland

Kính hiển vi 2 mắt
Kính hiển vi 2 mắt

25.000.000 ₫

Models: BB.4260; Euromex - Holland

Kính hiển vi soi ngược
Kính hiển vi soi ngược

585.000.000 ₫

Models: DI.1053-PLPHFi; Euromex / Holland

Liên hệ

Models: AP-8 LED; Euromex - Nertheland

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật