8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

CHN Spec

Máy đo độ bóng
Máy đo độ bóng

Liên hệ

Models: CS-300S; CHN Spec - China

Máy đo độ bóng CS-300
Máy đo độ bóng CS-300

Liên hệ

Models: CS-300; CHN Spec - China

Máy đo màu
Máy đo màu

Liên hệ

Models: CS-10; CHN Spec - China

Máy đo màu quang phổ
Máy đo màu quang phổ

Liên hệ

Models: CS-600C; CNHSpec-China

Máy đo màu sắc
Máy đo màu sắc

38.160.000 ₫

Models: NH300; 3NH - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật