8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

KÍNH HIỂN VI

Kính hiển vi hai mắt
Kính hiển vi hai mắt

Liên hệ

Models: OX.3012; Euromex - Holland

Kính hiển vi 2 mắt
Kính hiển vi 2 mắt

40.000.000 ₫

Models: IS.1152-PLi; Euromex - Holland

Kính hiển vi 2 mắt
Kính hiển vi 2 mắt

25.000.000 ₫

Models: BB.4260; Euromex - Holland

Kính hiển vi soi ngược
Kính hiển vi soi ngược

585.000.000 ₫

Models: DI.1053-PLPHFi; Euromex / Holland

Kính hiển vi huỳnh quang
Kính hiển vi huỳnh quang

Liên hệ

Models: MF220 LED; BW - China

Kính hiển vi kim tương
Kính hiển vi kim tương

Liên hệ

Models: NMM-800TRF; Novel - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật