8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

NOVEL

Kính hiển vi hai mắt
Kính hiển vi hai mắt

6.300.000 ₫

Models: XSP-103B; Novel - China

Kính hiển vi điện tử
Kính hiển vi điện tử

19.000.000 ₫

Models: DA1-180M; Novel - China

Kính hiển vi đo lường cầm tay
Kính hiển vi đo lường cầm tay

1.933.000 ₫

Models: XC-100L; Novel - China

Kính hiển vi phân cực
Kính hiển vi phân cực

Liên hệ

Models: NPL-107B; Novel - China

Kính hiển vi kim tương
Kính hiển vi kim tương

Liên hệ

Models: NMM-800TRF; Novel - China

Kính soi nổi, zoom liên tục
Kính soi nổi, zoom liên tục

12.000.000 ₫

Models: NSZ-405; Novel - China

Kính hiển vi soi đá quý
Kính hiển vi soi đá quý

29.000.000 ₫

Models: NGI-6; Novel - China

Kính hiển vi sinh học soi ngược
Kính hiển vi sinh học soi ngược

43.758.000 ₫

Models: NIB-100; Novel - China

Kính hiển vi sinh học
Kính hiển vi sinh học

11.000.000 ₫

Models: N-180M; Novel - China

Kính hiển vi 3 đầu
Kính hiển vi 3 đầu

40.056.000 ₫

Models: N-800M; Novel - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật