8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Cân siêu vi lượng

Cân phân tích 110g/0,00001g
Cân phân tích 110g/0,00001g

Liên hệ

Models: XA 110.5Y.F; Radwag - Poland

Cân điện tử vi lượng 6 số lẻ
Cân điện tử vi lượng 6 số lẻ

Liên hệ

Models: MYA 5.5Y / Radwag – Poland

Cân phân tích 6 số
Cân phân tích 6 số

Liên hệ

Models: MYA 2.5Y / Radwag – Poland

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật