8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Hãng RADWAG - Poland

CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 4500g/0,01g
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 4500g/0,01g

Liên hệ

Models: PS 4500.R2.M; Radwag – Poland

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ

Liên hệ

Models: AS 220.R1 PLUS; Radwag / Poland

Cân kỹ thuật điện tử  600 g / 0,01 g
Cân kỹ thuật điện tử  600 g / 0,01 g

7.100.000 ₫

Models: WTC 600 - Radwag – Poland

Bộ xác định tỷ trọng
Bộ xác định tỷ trọng

Liên hệ

Models: KIT 85; Radwag - Ba Lan

Bộ công cụ xác định tỷ trọng
Bộ công cụ xác định tỷ trọng

Liên hệ

Models: KIT 195.M; Radwag - Ba Lan

Đĩa nhôm cho cân sấy ẩm
Đĩa nhôm cho cân sấy ẩm

12.000 ₫

Models: WX-003-0002; Radwag - Poland

Cân sàn điện tử 1500 kg / 0,5 kg
Cân sàn điện tử 1500 kg / 0,5 kg

Liên hệ

Models: C315.4.1500.C8; Radwag – Poland

Cân bàn điện tử  300 kg / 100g
Cân bàn điện tử  300 kg / 100g

12.100.000 ₫

Models: WPT 300/C2; Radwag – Poland

Cân điện tử vi lượng 6 số lẻ
Cân điện tử vi lượng 6 số lẻ

Liên hệ

Models: MYA 5.5Y / Radwag – Poland

Cân phân tích 6 số
Cân phân tích 6 số

Liên hệ

Models: MYA 2.5Y / Radwag – Poland

Cân phân tích điện tử
Cân phân tích điện tử

Liên hệ

Models: AS 310.X2 - Radwag / Poland

CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ CHUẨN NỘI
CÂN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ CHUẨN NỘI

Liên hệ

Models: AS 220.R2 PLUS - Radwag / Poland

Cân điện tử độ phân giải cao
Cân điện tử độ phân giải cao

Liên hệ

Models: HY10.1100.HRP.H.M2.1; Radwag - Poland

Bàn chống rung
Bàn chống rung

Liên hệ

Models: SAL/M; Radwag - Poland

Cân phân tích điện tử 5 số lẻ
Cân phân tích điện tử 5 số lẻ

Liên hệ

Models: XA 52.4Y.A PLUS; Radwag / Poland

Máy phân tích độ ẩm
Máy phân tích độ ẩm

Liên hệ

Models: MA 50.X2.A; Radwag - Poland

Cân phân tích 220g/0.0001g
Cân phân tích 220g/0.0001g

Liên hệ

Models: AS 220.X2 PLUS; Radwag - Poland

Cân kỹ thuật điện tử 15kg/0.01g
Cân kỹ thuật điện tử 15kg/0.01g

Liên hệ

Models: PM 15.C32; Radwag - Ba Lan

Cân điện tử chính xác 0,1g/35kg
Cân điện tử chính xác 0,1g/35kg

Liên hệ

Models: PM 35.C32; Radwag - Poland

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật