8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Sản phẩm hãng LABWIT

Tủ ấm lắc tròn
Tủ ấm lắc tròn

Liên hệ

Models: ZWY-240; Labwit - Australia

Tủ ấm lạnh lắc
Tủ ấm lạnh lắc

Liên hệ

Models: ZWYR-240; Labwit - Australia

Tủ an toàn sinh học cấp 2
Tủ an toàn sinh học cấp 2

Liên hệ

Models: ZSB-900IIA2; Labwit – Australia

Tủ ấm CO2; 150 lít
Tủ ấm CO2; 150 lít

Liên hệ

Models: ZOCR-1150B; Labwit - Australia

Tủ ấm 160 lít
Tủ ấm 160 lít

33.000.000 ₫

Models: ZXDP-A2160B; Labwit/Zhicheng

Máy lắc hai tầng công suất lớn
Máy lắc hai tầng công suất lớn

Liên hệ

Models: ZWY-3222B; Labwit - Australia

Tủ sấy 230 lít / 300 độ C
Tủ sấy 230 lít / 300 độ C

Liên hệ

Models: ZXRD 7230; Labwit - Australia

Máy lắc tròn
Máy lắc tròn

22.000.000 ₫

Models: ZWY-304; Labwit - Australia

Bể lắc cách thủy
Bể lắc cách thủy

66.421.000 ₫

Models: ZWY-110X50; Labwit - Australia

Tủ ấm lạnh lắc tròn
Tủ ấm lạnh lắc tròn

Liên hệ

Models: ZWYR-211D; Labwit - Australia

Bể lắc cách thủy ZWY-110X30
Bể lắc cách thủy ZWY-110X30

44.000.000 ₫

Models: ZWY-110X30; Labwit - Australia

Tủ ấm lạnh lắc tròn
Tủ ấm lạnh lắc tròn

Liên hệ

Models: ZWY-211C; Labwit - Australia

Tủ ấm lạnh nằm ngang, lắc tròn
Tủ ấm lạnh nằm ngang, lắc tròn

Liên hệ

Models: ZWY-211B; Labwit/Zhicheng - China

Tủ ấm lạnh lắc tròn
Tủ ấm lạnh lắc tròn

Liên hệ

Models: ZWY-200D; Labwit - Australia

Tủ ấm lạnh lắc tròn ZWY-200B
Tủ ấm lạnh lắc tròn ZWY-200B

74.830.000 ₫

Models: ZWY-200B; Labwit - Australia

Tủ ấm lắc tròn ZWY-100F
Tủ ấm lắc tròn ZWY-100F

Liên hệ

Models: ZWY-100F; Labwit - Australia

Tủ ấm lắc tròn ZWY-103D
Tủ ấm lắc tròn ZWY-103D

35.000.000 ₫

Models: ZWY-103D; Labwit - Australia

Tủ ấm lắc tròn ZWY-100D
Tủ ấm lắc tròn ZWY-100D

46.600.000 ₫

Models: ZWY-100D; Labwit - Australia

Tủ lắc ấm lạnh ZWY-2102C
Tủ lắc ấm lạnh ZWY-2102C

88.000.000 ₫

Models: ZHWY-2102C; Labwit - Australia

Tủ lắc ấm lạnh ZWY-2112B
Tủ lắc ấm lạnh ZWY-2112B

186.000.000 ₫

Models: ZWY-2112B; Labwit - Australia

Máy lắc công suất lớn hai tầng
Máy lắc công suất lớn hai tầng

Liên hệ

Models: ZWY-B3222; Labwit/Zhicheng - Australia

Máy lắc ngang
Máy lắc ngang

Liên hệ

Models: ZWF-334; Labwit - Australia

Máy lắc để bàn
Máy lắc để bàn

16.800.000 ₫

Models: ZWQ-344; Labwit - Australia

Tủ ấm lắc tròn ZWY-100H
Tủ ấm lắc tròn ZWY-100H

Liên hệ

Models: ZWY-100H; Labwit - Australia

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật