8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

METASH

Máy quang phổ UV/VIS hai chùm tia
Máy quang phổ UV/VIS hai chùm tia

Liên hệ

Models: UV-9000; Metash - China

Máy đo quang sinh học
Máy đo quang sinh học

Liên hệ

Models: B-500; Metash - China

Máy quang phổ khả kiến
Máy quang phổ khả kiến

Liên hệ

Models: V-5000; METASH - China

Máy quang phổ UV-VIS
Máy quang phổ UV-VIS

Liên hệ

Models: UV-6000; Metash-China

Máy quang phổ UV-5600
Máy quang phổ UV-5600

Liên hệ

Models: UV-5600; METASH - China

Máy quang phổ UV-VIS
Máy quang phổ UV-VIS

Liên hệ

Models: UV-5100B; Metash - China

Quang kế ngọn lửa
Quang kế ngọn lửa

Liên hệ

Models: F-100; Metash - China

Lò vi sóng phá mẫu
Lò vi sóng phá mẫu

Liên hệ

Models: MWD-610-T6; Metash - China

Máy quang phổ UV-VIS
Máy quang phổ UV-VIS

Liên hệ

Models: UV-5100; METASH - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật