8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Lò điện phòng thí nghiệm

Lò nung 1.700°C / 8 lít
Lò nung 1.700°C / 8 lít

Liên hệ

Models: MS-BOX-1700; Shibo - China

Lò nung hộp 1.400°C / 8 lít
Lò nung hộp 1.400°C / 8 lít

Liên hệ

Models: Box-1400; Shibo - China

Lò nung chân không 1.650°C
Lò nung chân không 1.650°C

Liên hệ

Models: Tube-1700; Shibo - China

Lò nung chân không 1.650°C
Lò nung chân không 1.650°C

Liên hệ

Models: Tube-1700; Shibo - China

Lò nung hộp 1.400°C / 8 lít
Lò nung hộp 1.400°C / 8 lít

Liên hệ

Models: Box-1400; Shibo - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật