8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Các bộ dụng cụ thí nghiệm

Bộ chưng cất tinh dầu
Bộ chưng cất tinh dầu

Liên hệ

Models: 2505410; Witeg – Germany

Bộ chưng cất cồn
Bộ chưng cất cồn

3.575.000 ₫

Models: 2505200; Witeg - Germany

Bộ chưng cất xác định SO2
Bộ chưng cất xác định SO2

Liên hệ

Models: 2506400; Witeg - Germany

Bộ chưng cất tinh dầu
Bộ chưng cất tinh dầu

Liên hệ

Models: 2505410; Witeg – Germany

Bộ chưng cất phenol
Bộ chưng cất phenol

Liên hệ

Models: Witeg - Germany

Pipet lắng máu
Pipet lắng máu

Liên hệ

Models: 4119903; Witeg - Germany

Giá đỡ để lắng máu
Giá đỡ để lắng máu

Liên hệ

Models: 4 119 902; Witeg - Germany

Ống nghiệm lắng máu
Ống nghiệm lắng máu

Liên hệ

Models: 4119901; Witeg - Germany

Bộ phân tích khí Orsat
Bộ phân tích khí Orsat

Liên hệ

Models: 2990000; Witeg - Germany

Xác định nhiệt độ sôi
Xác định nhiệt độ sôi

Liên hệ

Models: A 1.11; Witeg - Germany

Bộ chiết soxhlet
Bộ chiết soxhlet

7.500.000 ₫

Models: Soxhlet - Witeg, Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật