8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

TAISITE - China

Lò nung 1.000°C / 1,92 lít
Lò nung 1.000°C / 1,92 lít

Liên hệ

Models: SX-2.5-10; Taisite-China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật