8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Dụng cụ lấy mẫu

Dụng cụ lấy mẫu thịt đông lạnh
Dụng cụ lấy mẫu thịt đông lạnh

Liên hệ

Models: Ice borer; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu Jumbo
Dụng cụ lấy mẫu Jumbo

Liên hệ

Models: Jumbo; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu đất GeoSampler
Dụng cụ lấy mẫu đất GeoSampler

Liên hệ

Models: GeoSampler; Buerkle - Germany

Mũi khoan Mole
Mũi khoan Mole

Liên hệ

Models: Buerkle - Germany

Bộ lấy mẫu Minisampler PE
Bộ lấy mẫu Minisampler PE

Liên hệ

Models: Minisampler PE; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu hạt
Dụng cụ lấy mẫu hạt

Liên hệ

Models: Sampler Tubus; Buerkle – Germany

Dụng cụ lấy mẫu có độ nhớt cao
Dụng cụ lấy mẫu có độ nhớt cao

Liên hệ

Models: Mini ViscoSampler; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu bột
Dụng cụ lấy mẫu bột

Liên hệ

Models: 5321-0300; Buerkle - Germany

Miếng dán kín chỗ lấy mẫu
Miếng dán kín chỗ lấy mẫu

Liên hệ

Models: 5303-0002; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu bột
Dụng cụ lấy mẫu bột

8.675.000 ₫

Models: 5322-1300; Buerkle / Germany

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng
Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng

Liên hệ

Models: LiquiSampler; Buerkle - Germany

Dụng cụ xúc mẫu FoodScoop
Dụng cụ xúc mẫu FoodScoop

Liên hệ

Models: 5371-0500; Buerkle - Germany

Dụng cụ xúc mẫu trong ngành dược
Dụng cụ xúc mẫu trong ngành dược

Liên hệ

Models: PharmaScoop; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng
Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng

Liên hệ

Models: ViscoSampler; Buerkle - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật