8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Dụng cụ lấy mẫu

Miếng dán kín chỗ lấy mẫu
Miếng dán kín chỗ lấy mẫu

Liên hệ

Models: 5303-0002; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu bột
Dụng cụ lấy mẫu bột

8.675.000 ₫

Models: 5322-1300; Buerkle / Germany

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng
Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng

Liên hệ

Models: LiquiSampler; Buerkle - Germany

Dụng cụ xúc mẫu FoodScoop
Dụng cụ xúc mẫu FoodScoop

Liên hệ

Models: 5371-0500; Buerkle - Germany

Dụng cụ xúc mẫu trong ngành dược
Dụng cụ xúc mẫu trong ngành dược

Liên hệ

Models: PharmaScoop; Buerkle - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật