8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Hãng POBEL - Spain

Nhớt kế Ubbelohde ASTM
Nhớt kế Ubbelohde ASTM

Liên hệ

Models: Ubbelohde ASTM; Pobel - Spain

Bình phun sắc ký
Bình phun sắc ký

1.400.000 ₫

Models: 345841; Pobel - Spain

Nhớt kế Ostwald
Nhớt kế Ostwald

3.840.000 ₫

Models: Ostwald; Pobel - Spain

Máy cất nước 2 lần
Máy cất nước 2 lần

Liên hệ

Models: Bi-Hydro Still 4.1

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật