8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

Sản phẩm hãng BANTE

Máy đo pH/ORP để bàn
Máy đo pH/ORP để bàn

Liên hệ

Models: A120-UK; Bante - Trung Quốc

Máy đo ion chì cầm tay
Máy đo ion chì cầm tay

Liên hệ

Models: Bante321-Pb; Bante – China

Máy đo độ đục để bàn
Máy đo độ đục để bàn

Liên hệ

Models: TB200; Bante - China

Phân cực kế
Phân cực kế

7.300.000 ₫

Models: WXG-4; Bante - China

Máy đo độ đục
Máy đo độ đục

Liên hệ

Models: TB100; Bante - China

Máy đo pH/mV để bàn
Máy đo pH/mV để bàn

Liên hệ

Models: PHS-25CW; Bante - China

Máy đo ion Amoni hiện trường
Máy đo ion Amoni hiện trường

Liên hệ

Models: Bante321-NH4; Bante – China

Máy đo ion Nitrate hiện trường
Máy đo ion Nitrate hiện trường

Liên hệ

Models: Bante321-NO3; Bante – China

Máy đo pH, DO cầm tay
Máy đo pH, DO cầm tay

Liên hệ

Models: Bante903P - China

Máy đo pH, DO để bàn
Máy đo pH, DO để bàn

Liên hệ

Models: Bante903 - China

Máy đo độ dẫn để bàn
Máy đo độ dẫn để bàn

Liên hệ

Models: DDS-12DW; Bante - China

Máy đo đa chỉ tiêu nước
Máy đo đa chỉ tiêu nước

Liên hệ

Models: Bante902-UK; Bante - China

Máy đo pH/mV để bàn
Máy đo pH/mV để bàn

Liên hệ

Models: Bante210-UK; Bante-China

Máy đo độ dẫn để bàn
Máy đo độ dẫn để bàn

Liên hệ

Models: DDS-307W; Bante - China

Phân cực kế bán tự động
Phân cực kế bán tự động

Liên hệ

Models: POL-200; Shanghai Bante - China

Thiết bị đo i-on Flo xách tay
Thiết bị đo i-on Flo xách tay

Liên hệ

Models: Bante321-F; Bante - China

Máy khuấy từ gia nhiệt
Máy khuấy từ gia nhiệt

5.280.000 ₫

Models: MS400; Shanghai Bante

Máy đo độ mặn 0.00 ~ 80.00 ppt
Máy đo độ mặn 0.00 ~ 80.00 ppt

2.400.000 ₫

Models: SALscan20; Shanghai Bante - China

Máy đo I-on Clo
Máy đo I-on Clo

13.600.000 ₫

Models: Bante321-CL; Bante / China

Máy đo pH/mV để bàn
Máy đo pH/mV để bàn

Liên hệ

Models: PHS-3BW; Bante - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật