8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Cân kỹ thuật

Cân điện tử độ phân giải cao
Cân điện tử độ phân giải cao

Liên hệ

Models: HY10.1100.HRP.H; Radwag - Poland

Cân điện tử độ phân giải cao
Cân điện tử độ phân giải cao

Liên hệ

Models: HY10.1100.HRP.H.M2.1; Radwag - Poland

Cân kỹ thuật điện tử 3.500g/0,01g
Cân kỹ thuật điện tử 3.500g/0,01g

Liên hệ

Models: PS 3500.X2.M; Radwag – Poland

Cân kỹ thuật điện tử 15kg/0.01g
Cân kỹ thuật điện tử 15kg/0.01g

Liên hệ

Models: PM 15.C32; Radwag - Ba Lan

Cân điện tử chính xác 0,1g/35kg
Cân điện tử chính xác 0,1g/35kg

Liên hệ

Models: PM 35.C32; Radwag - Poland

Cân kỹ thuật điện tử 30 kg / 0,5 g
Cân kỹ thuật điện tử 30 kg / 0,5 g

Liên hệ

Models: WLC 30/F1/R; Radwag - Poland

Cân kỹ thuật điện tử 20 kg / 0,1 g
Cân kỹ thuật điện tử 20 kg / 0,1 g

Liên hệ

Models: WLC 20/A2; Radwag - Poland 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật