8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email: info@matsu.com.vn

LUDWIG SCHNEIDER - Germany

Tỷ trọng kế chính xác
Tỷ trọng kế chính xác

Liên hệ

Models: 3031001; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C
Nhiệt kế điện tử -200°C ~ +400°C

Liên hệ

Models: Physics 1000; Ludwig Schneider - Germany

Tỷ trọng kế chính xác theo Twaddle
Tỷ trọng kế chính xác theo Twaddle

Liên hệ

Models: Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế cho tủ ấm
Nhiệt kế cho tủ ấm

Liên hệ

Models: 8010115; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế điện tử -50 ~ 300°C
Nhiệt kế điện tử -50 ~ 300°C

Liên hệ

Models: 55684; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế -35 ~ +50 / 1°C
Nhiệt kế -35 ~ +50 / 1°C

Liên hệ

Models: 1011203; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế xăng dầu ASTM
Nhiệt kế xăng dầu ASTM

Liên hệ

Models: 1202012S; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100 / 0,1°C
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100 / 0,1°C

Liên hệ

Models: 1042305; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100°C : 0,5°C
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100°C : 0,5°C

Liên hệ

Models: 1242901; Ludwig Schneider – Germany

Nhiệt kế lá -10 ~ 200°C / 1°C
Nhiệt kế lá -10 ~ 200°C / 1°C

Liên hệ

Models: G10314; Greiner - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 50 / 0,1°C
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 50 / 0,1°C

1.200.000 ₫

Models: L25992; Greiner - Germany

Nhiệt kế điện tử -50 ~ +200°C
Nhiệt kế điện tử -50 ~ +200°C

Liên hệ

Models: Physics 300; Ludwig Schneider – Germany

Nhiệt kế lá dải đo +34 ~ +52°C
Nhiệt kế lá dải đo +34 ~ +52°C

Liên hệ

Models: 1122403; Ludwig Schneider - Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật