8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Hãng WITEG - GERMANY

Kẹp sinh hàn, bình cầu
Kẹp sinh hàn, bình cầu

Liên hệ

Models: 7400660; Witeg - Germany

Bộ chưng cất phenol
Bộ chưng cất phenol

Liên hệ

Models: Witeg - Germany

Máy cô quay chân không xiên
Máy cô quay chân không xiên

Liên hệ

Models: Witegvapor; Witeg - Germany

Máy lắc tròn
Máy lắc tròn

Liên hệ

Models: SHO-1D / 2D; Witeg - Germany

Máy lắc ngang
Máy lắc ngang

Liên hệ

Models: SHR-1D / 2D; Witeg - Germany

Máy tuần hoàn lạnh
Máy tuần hoàn lạnh

Liên hệ

Models: CHI; Witeg - Germany

Kẹp nhựa giữ mối nối nhám
Kẹp nhựa giữ mối nối nhám

Liên hệ

Models: 0131314; Witeg - Germany

Cốc đốt có tay cầm 2000ml
Cốc đốt có tay cầm 2000ml

Liên hệ

Models: 5500314; Witeg - Germany

Xác định nhiệt độ sôi
Xác định nhiệt độ sôi

Liên hệ

Models: A 1.11; Witeg - Germany

Tủ ấm lắc chính xác
Tủ ấm lắc chính xác

94.632.000 ₫

Models: WIS-30; Witeg – Germany

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật