8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Lò nung hãng khác

Lò nung 1.000°C / 16 lít
Lò nung 1.000°C / 16 lít

Liên hệ

Models: SX-8-10; Faithful - China

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật