8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Sản phẩm hãng Buerkle

Dụng cụ xúc mẫu
Dụng cụ xúc mẫu

Liên hệ

Models: 5371-0500; Buerkle - Germany

Miếng dán kín chỗ lấy mẫu
Miếng dán kín chỗ lấy mẫu

Liên hệ

Models: 5303-0002; Buerkle - Germany

Bơm chuyển chất lỏng bằng chân OTAL
Bơm chuyển chất lỏng bằng chân OTAL

Liên hệ

Models: 5000-1500; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng
Dụng cụ lấy mẫu chất lỏng

Liên hệ

Models: 5326-0002; Buerkle - Germany

Bộ rửa mắt khẩn cấp
Bộ rửa mắt khẩn cấp

Liên hệ

Models: 2515-0100; Buerkle - Germany

Bình đựng nước cất

4,400,000 ₫

Models: 0402-0025; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu thịt đông lạnh
Dụng cụ lấy mẫu thịt đông lạnh

Liên hệ

Models: Ice borer; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu bồn chất lỏng
Dụng cụ lấy mẫu bồn chất lỏng

Liên hệ

Models: 5305-0100; Buerkle - Germany

Van ba ngả bằng nhựa
Van ba ngả bằng nhựa

Liên hệ

Models: 8606-0060; Buerkle - Germany

Pipet chia vạch nhựa 10ml
Pipet chia vạch nhựa 10ml

275,000 ₫

Models: 7550-0010; Buerkle - Germany

Pipet bầu bằng nhựa
Pipet bầu bằng nhựa

Liên hệ

Models: 7553-0010; Buerkle - Germany

Bình phun áp lực
Bình phun áp lực

803,000 ₫

Models: 0309-0100; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu hạt
Dụng cụ lấy mẫu hạt

Liên hệ

Models: 5382-0040; Buerkle – Germany

Bơm mẫu thùng phuy dùng pin
Bơm mẫu thùng phuy dùng pin

13,681,000 ₫

Models: 5900-1100; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu bột
Dụng cụ lấy mẫu bột

6,897 ₫

Models: 5322-1300; Buerkle / Germany

Dụng cụ lấy mẫu đa năng
Dụng cụ lấy mẫu đa năng

Liên hệ

Models: 5316-3085; Buerkle / Germany

Xô nhựa PP đựng hóa chất 15L
Xô nhựa PP đựng hóa chất 15L

1,050,000 ₫

Models: 2306-1015; Buerkle - Germany

Dụng cụ lấy mẫu nước Telescoop
Dụng cụ lấy mẫu nước Telescoop

1,800,000 ₫

Models: 5355-0120; Buerkle - Germany

Bình tia nhựa 500ml
Bình tia nhựa 500ml

110,000 ₫

Models: 0310-0050; Buerkle - Germany

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật