8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Phân tích nhiệt lượng, nguyên tố

Máy đo nhiệt lượng tự động
Máy đo nhiệt lượng tự động

Liên hệ

Models: Model: XRY-1A+; Shangyi – China

Máy đo nhiệt lượng
Máy đo nhiệt lượng

Liên hệ

Models: Model: C6000; IKA - Germany

Máy phân tích nhiệt
Máy phân tích nhiệt

Liên hệ

Models: Model: TGA - Eltra / Germany

Thiết bị phân tích C & S
Thiết bị phân tích C & S

Liên hệ

Models: CS-580; Eltra – Germany

Thiết bị đo nhiệt lượng XRY-1A
Thiết bị đo nhiệt lượng XRY-1A

Liên hệ

Models: XRY-1A; Shangyi – China

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật