8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Nhiệt kế, ẩm kế, áp kế

64308; Ludwig Schneider - Germany
64308; Ludwig Schneider - Germany

Liên hệ

Models: Nhiệt kế dầu đỏ 0~+110oC

Nhiệt kế cho tủ ấm
Nhiệt kế cho tủ ấm

Liên hệ

Models: 8010115; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế điện tử -50 ~ 300 độ C
Nhiệt kế điện tử -50 ~ 300 độ C

Liên hệ

Models: 55684; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế -35 ~ +50 / 1oC
Nhiệt kế -35 ~ +50 / 1oC

Liên hệ

Models: 1011203; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế không tiếp xúc
Nhiệt kế không tiếp xúc

3,900,000 ₫

Models: OS542; Omega - USA

Nhiệt kế hồng ngoại
Nhiệt kế hồng ngoại

29,000,000 ₫

Models: OS523E-2; Omega - USA

Nhiệt kế xăng dầu ASTM
Nhiệt kế xăng dầu ASTM

Liên hệ

Models: 1202012S; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế động cơ
Nhiệt kế động cơ

Liên hệ

Models: Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100 / 0,1oC
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100 / 0,1oC

Liên hệ

Models: 1042305; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế ASTM 8C -2~400oC/1oC
Nhiệt kế ASTM 8C -2~400oC/1oC

Liên hệ

Models: 1202008; LS - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100oC : 0,5oC
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 100oC : 0,5oC

Liên hệ

Models: 1242901; Ludwig Schneider – Germany

Nhiệt kế lá -10 ~ 200oC / 1oC
Nhiệt kế lá -10 ~ 200oC / 1oC

Liên hệ

Models: G10314; Greiner - Germany

Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 50 / 0,1oC
Nhiệt kế thủy ngân 0 ~ 50 / 0,1oC

1,200,000 ₫

Models: L25992; Greiner - Germany

Nhiệt kế cho tủ lạnh sâu

Liên hệ

Models: 8000112; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế min-max
Nhiệt kế min-max

770,000 ₫

Models: 4970010; TFA-Germany

Nhiệt kế điện tử -50 ~ +200oC
Nhiệt kế điện tử -50 ~ +200oC

Liên hệ

Models: Physics 300; Ludwig Schneider – Germany

Nhiệt kế +34 ~ +52oC / 0,05oC
Nhiệt kế +34 ~ +52oC / 0,05oC

Liên hệ

Models: 1122403; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 124C; -25 ~ -15oC / 0.1oC
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 124C; -25 ~ -15oC / 0.1oC

1,295,000 ₫

Models: 1202124; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 21C; +79 ~ +87oC / 0.1oC
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 21C; +79 ~ +87oC / 0.1oC

Liên hệ

Models: 1202021; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế thủy ngân ASTM 19C; +49 ~ +57oC / 0.1oC
Nhiệt kế thủy ngân ASTM 19C; +49 ~ +57oC / 0.1oC

Liên hệ

Models: 1202019; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200oC / 0.5oC
Nhiệt kế ASTM 16C; +30 ~ +200oC / 0.5oC

1,021,000 ₫

Models: 1202016; Ludwig Schneider - Germany

Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP
Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM, IP

Liên hệ

Models: Ludwig Schneider / Amarell - Germany

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật