8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

MÁY LI TÂM

Máy li tâm hematocrit
Máy li tâm hematocrit

Liên hệ

Models: Biocen 22R + RT 228; Ortoalresa – Spain

Máy li tâm lạnh
Máy li tâm lạnh

Liên hệ

Models: Biocen 22R; Ortoalresa – Spain

Máy li tâm đa năng
Máy li tâm đa năng

Liên hệ

Models: Unicen 21; Ortoalresa - Spain

Máy li tâm để bàn
Máy li tâm để bàn

Liên hệ

Models: Digicen 21; Ortoalresa – Spain

Máy li tâm thí nghiệm
Máy li tâm thí nghiệm

Liên hệ

Models: Microcen 23; Ortoalresa - Spain

Máy li tâm ống 1,5 / 2 ml
Máy li tâm ống 1,5 / 2 ml

Liên hệ

Models: Mikro 185 - Hettich / Germany

Máy li tâm
Máy li tâm

Liên hệ

Models: Rotina 380; Hettich - Germany

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật