8h-17h Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Hotline: 0915720689

Email:info@matsu.vn

Lò nung NABERTHERM

Lò nung 1.100 độ C / 9 lít
Lò nung 1.100 độ C / 9 lít

Liên hệ

Models: LVT 9/11/B410; Nabertherm - Germany

Lò nung 1.100 độ C / 9 lít
Lò nung 1.100 độ C / 9 lít

Liên hệ

Models: LE 9/11; Lac - Czech

Lò nung 1.200 độ C / 15 lít
Lò nung 1.200 độ C / 15 lít

Liên hệ

Models: L 15/12; Lac - Czech

Lò nung ống
Lò nung ống

Liên hệ

Models: RT 50-250/11/B410; Nabertherm - Germany

Lò nung 1.100 độ C / 6 lít
Lò nung 1.100 độ C / 6 lít

Liên hệ

Models: LE 6/11/R7; Nabertherm-Germany

Lò nung 1.300 độ C / 9 lít
Lò nung 1.300 độ C / 9 lít

Liên hệ

Models: LT 9/13/B410; Nabertherm-Germany

Lò nung 1.200 độ C / 7 lít
Lò nung 1.200 độ C / 7 lít

Liên hệ

Models: LMH 7/12; Lac-Czech

Lò nung 1.100 độ C / 8 lít
Lò nung 1.100 độ C / 8 lít

Liên hệ

Models: EF11/8B; Lenton-Anh

Lò nung 1.280 độ C / 9 lít
Lò nung 1.280 độ C / 9 lít

Liên hệ

Models: N 7/H-B400; Nabertherm-Germany

Lò nung 1.100 độ C / 5 lít
Lò nung 1.100 độ C / 5 lít

Liên hệ

Models: LE 05/11; Lac - Czech

Lò nung 1.100 độ C / 14.4 lít
Lò nung 1.100 độ C / 14.4 lít

Liên hệ

Models: LE 15/11; Lac - Czech

Lò nung 1.200 độ C, 3 lít
Lò nung 1.200 độ C, 3 lít

Liên hệ

Models: L 3/12; LAC - CZECH

Lò nung thí nghiệm
Lò nung thí nghiệm

Liên hệ

Models: L 9/11; Nabertherm - Germany

Lò nung 1.100oC, dung tích 15 lít
Lò nung 1.100oC, dung tích 15 lít

Liên hệ

Models: L 15/11; Nabertherm - Germany

Lò nung thí nghiệm 1.800oC
Lò nung thí nghiệm 1.800oC

Liên hệ

Models: LHT 08/18; Nabertherm - Germany

Lò nung 1300 độ, 5 lít
Lò nung 1300 độ, 5 lít

Liên hệ

Models: L5/13/B410; Nabertherm - Germany

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật